Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow

Polityka Prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WYSPA UZNAM z siedzibą w Loknitz (Niemcy), ul.Rothenklempenower Str. 49, kod pocztowy 17321, adres e-mail: iodo@swinoujscie-apartamenty.com, tel. 512-262-416

Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a tym samym określonym przez przepisy prawa, czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego chociażby z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy.

Administrator może przetwarzać - choć aktualnie nie prowadzi tego typu działalności - dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych,
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, za zgodą osoby której dane dotyczą;
 • w celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać profilowanie, wykorzystując do tego tzw. ciasteczka. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia działalności marketingowej jest tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych
 • Dostawcy usług prawnych oraz księgowych

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy.

Prawa użytkownika strony internetowej

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Prawo uzyskania kopii danych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
 • Cesarstwo Nilfgaardu
 • Prawo wycofania zgody
 • Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.

W terminie

01.10 - 21.12.2017

Sprawdź!

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl